Szkoły Polskie w Barcelonie, Tarragonie i Gironie.

5138
0
Share:

W Barcelonie Szkoła Polska działa od 2002 roku, w 2014 roku powstała szkoła w Tarragonie, a dwa lata później w Gironie. Dodatkowo w Barcelonie działa również przyszkolny Klub Malucha. Jeśli chcecie zapisać swoje pociechy do jednej ze szkół, oto garść informacji:

SZKOŁA POLSKA w Barcelonie działa od października 2002 roku.

Zajęcia odbywają się w Col.legi Pare Manyanet,  (Travessera de les Corts, 331) przeciętnie w dwie soboty w miesiącu od września do czerwca, w godzinach od 9.50 do 13:20.

Zajęcia w Szkole Polskiej aktualnie odbywają się w następujących grupach:
– Klub Malucha, spotkania dla dzieci od roku do 3 lat wraz z rodzicami czy opiekunami,
– Poziomki, dzieci w wieku 3 lat,
– Jagódki, dzieci w wieku 4 lat,
– Malinki, dzieci od 5 do 6 lat,
– Jarzębina, dzieci od 7 do 13 lat,

– grupa dorosłych, nauczanie języka polskiego jako obcego

Dzieci w grupach młodszych w większości przypadków rozumieją mowę polską, ale jeszcze nie mówią w tym języku. Z tego powodu większość ćwiczeń polega na słuchaniu i powtarzaniu, nakłanianiu do wypowiedzi, przełamywaniu bariery językowej i pozbawianiu strachu przed „prawie nowym językiem”.  Cele te osiągane są dzięki zabawom ruchowym, tańcom, śpiewaniu piosenek, pracom plastycznym, zajęciom z arteterapii, opowiadaniu bajek, itp.

W grupach starszych dzięki nauczaniu zintegrowanemu dzieci poszerzają znajomość języka polskiego, zapoznają się z elementami historii i geografii Polski, uczą się ekspresji werbalnej i niewerbalnej dzięki zajęciom z arteterapii, zapoznają się z dziełami literatury polskiej, itp.
Szkoła organizuje też różnego rodzaju spotkania,  np. Rodzinne Malowanie Jajek z okazji Wielkanocy czy spotkania bożonarodzeniowe, które są doskonałą okazją do integracji i podtrzymania polskich tradycji.

Nauczyciele i dzieci  korzystają na zajęciach z książek i materiałów edukacyjnych zakupionych dzięki współpracy z MEN, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo i Fundacją Oświata Polska za Granicą.
Szkoła utrzymuje kontakty z innymi szkołami polonijnymi na świecie oraz szkołami w Polsce.
Nauczyciele uczestniczą w specjalnych kursach przygotowanych dla nauczycieli polonijnych.

Rodzice mogą skonsultować kalendarz spotkań oraz przeczytać podsumowania i komentarze sobotnich zajęć w szkolnym blogu: http://szkolapolska.blogspot.com/

Szkoła posiada szkolną bibliotekę i wypożyczalnię czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny: (+34) 644 407 101 lub e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com

Zapisy trwają cały rok.

Szkoła przyjmuje w trakcie roku szkolnego studentów z Polski na praktyki.

Więcej informacji: http://szkolapolska.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Polska-w-Barcelonie-i-Tarragonie-170119039733735/timeline/

SZKOŁA POLSKA w Tarragonie działa od października 2014 roku.

Zajęcia odbywają się w La Salle w Tarragonie, (Avinguda dels Països Catalans, s/n) przeciętnie w dwie soboty w miesiącu od września do czerwca, w godzinach od 10.00 do 13:30.

Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się obecnie w dwóch grupach:
– Sikorki, dzieci od 3 do 6 lat
– Orły,  dzieci od 7 do 13 lat

Dzieci w grupie młodszej w większości przypadków rozumieją  mowę polską, ale czasami się zdarza, że jeszcze nie mówią w tym języku. Z tego powodu większość ćwiczeń polega na słuchaniu i powtarzaniu, prowokowaniu do wypowiedzi, przełamywaniu bariery językowej i pozbawianiu strachu przed „prawie nowym językiem”.  Wyniki te osiągane są dzięki zabawom ruchowym, tańcom, śpiewaniu piosenek, pracom plastycznym, zajęciom z arteterapii, opowiadaniu bajek, itp.
W grupie starszaków dzięki nauczaniu zintegrowanemu dzieci poszerzają znajomość języka polskiego, zapoznają się z elementami historii i geografii Polski, uczą się ekspresji werbalnej i niewerbalnej dzięki zajęciom z arteterapii, zapoznają się z dziełami literatury polskiej, itp.

Szkoła organizuje też różnego rodzaju spotkania,  np. Rodzinne Malowanie Jajek z okazji Wielkanocy czy spotkania bożonarodzeniowe, które są doskonałą okazją do integracji i podtrzymania polskich tradycji.

Nauczyciele i dzieci  korzystają na zajęciach z książek i materiałów edukacyjnych zakupionych dzięki współpracy z MEN, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo i Fundacją Oświata Polska za Granicą.

Nauczyciele uczestniczą w specjalnych kursach przygotowanych dla nauczycieli polonijnych.

Rodzice mogą skonsultować kalendarz spotkań oraz przeczytać podsumowania i komentarze sobotnich zajęć w szkolnym blogu: http://szkolapolska.blogspot.com

Szkoła zaprasza do korzystania ze szkolnej biblioteki i wypożyczalni czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny: (+34) 644 407 101 lub e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com

Zapisy do szkoły trwają cały rok.

Szkoła przyjmuje w trakcie roku szkolnego studentów z Polski na praktyki.

Więcej informacji: http://szkolapolska.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Polska-w-Barcelonie-i-Tarragonie-170119039733735/timeline/

SZKOŁA POLSKA w Gironie działa od września 2016 roku.

Zajęcia odbywają się w Col·legi Pare Coll w Gironie (FEDAC Sant Narcís), Carrer Pare Coll 3, przeciętnie w dwie soboty w miesiącu od września do czerwca, w godzinach od 10.00 do 13:30.

Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się obecnie w dwóch grupach:
–  Biedronki: grupa dzieci młodszych, od 3 do 6 lat
–  Motylki: grupa dzieci starszych, od 7 do 13 lat.

Dzieci w grupie młodszej w większości przypadków rozumieją  mowę polską, ale czasami się zdarza, że jeszcze nie mówią w tym języku. Z tego powodu większość ćwiczeń polega na słuchaniu i powtarzaniu, prowokowaniu do wypowiedzi, przełamywaniu bariery językowej i pozbawianiu strachu przed „prawie nowym językiem”.  Wyniki te osiągane są dzięki zabawom ruchowym, tańcom, śpiewaniu piosenek, pracom plastycznym, zajęciom z arteterapii, opowiadaniu bajek, itp.
W grupie starszaków dzięki nauczaniu zintegrowanemu dzieci poszerzają znajomość języka polskiego, zapoznają się z elementami historii i geografii Polski, uczą się ekspresji werbalnej i niewerbalnej.
Szkoła organizuje też różnego rodzaju spotkania,  np. Rodzinne Malowanie Jajek z okazji Wielkanocy czy spotkania bożonarodzeniowe, które są doskonałą okazją do integracji i podtrzymania polskich tradycji.

Nauczyciele i dzieci  korzystają na zajęciach z książek i materiałów edukacyjnych zakupionych dzięki współpracy z Senatem RP i Fundacją Oświata Polska za Granicą.

Nauczyciele uczestniczą w specjalnych kursach przygotowanych dla nauczycieli polonijnych.

Rodzice mogą skonsultować kalendarz spotkań oraz przeczytać podsumowania i komentarze sobotnich zajęć w szkolnym blogu: http://szkolapolska.blogspot.com

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny: (+34) 644 407 101 lub e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com

Zapisy do szkoły trwają przez cały rok.
Szkoła przyjmuje w trakcie roku szkolnego studentów z Polski na praktyki.

Więcej informacji: http://szkolapolska.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Polska-w-Barcelonie-i-Tarragonie-170119039733735/timeline/

Klub Malucha – zajęcia przedszkolne dla dzieci od roku do 3 lat

1. Czym jest Klub Malucha

Klub Malucha przy Szkole Polskiej w Barcelonie (Col.legi Pare Manyanet, Travessera de les Corts, 331), to projekt zaadresowany do rodzin, które chcą, aby ich pociechy zaczęły swoją przygodę ze Szkolą Polską po ukończeniu pierwszego roku życia. Klub Malucha to zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci w towarzystwie rodziców i opiekunów, rozwijają swoje umiejętności społeczne, językowe, ruchowe i artystyczne.

2. Cele edukacyjne

2.1 Kontakt z żywym językiem polskim poza kręgiem rodzinnym
W przypadku dzieci wychowujących się poza Polską, ich kontakt z językiem polskim często ogranicza się do rodziców albo tylko do jednego z nich w rodzinach mieszanych. W takiej sytuacji ważne jest aby dzieci miały okazję do przysłuchiwania się językowi poza kręgiem rodzinny, co wpływa na lepszą jego akceptację i postrzeganie wielojęzyczności, jako czegoś zupełnie naturalnego.

2.2  Stymulacja językowa

Wczesna stymulacja językowa jest jednym z naszych głównych celów edukacyjnych. Nasze zajęcia mają na celu zapoznawanie się z nowym słownictwem w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla małych dzieci. Śpiewanie piosenek wzmocnionych gestem, eksperymenty sensoryczne, słuchanie i opowiadanie bajek i zajęcia psychoruchowe są bardzo przydatne w tym zakresie.

2.3  Wsparcie dla wychowania w wielojęzyczności

Wychowywanie dzieci wielojęzycznych nie jest zadaniem łatwym, rodzice często mają wiele wątpliwości i często nie są pewni jak przebrnąć przez pojawiające się na ich drodze trudności. Klub Malucha to miejsce gdzie rodzinny mogą podzielić się swoimi obawami i zasięgają porady wychowawców. Taka wspólna refleksja nad napotkanymi trudnościami, ma bardzo pozytywny wpływ na motywację rodzin i ich zaangażowanie w naukę ich dzieci.

2.4  Nawiązywanie kontaktu z innymi rodzinami wychowującymi dzieci wielojęzyczne.

Kto może nas lepiej zrozumieć niż rodzinny znajdujące się w podobnej sytuacja jak nasza? Klub Malucha ułatwia kontakt między rodzinami wychowującymi dzieci wielojęzyczne. To okazja do regularnych spotkań, podczas których rodziny dzielą się własnymi doświadczeniami, trudnościami, ale także sukcesami w wychowywaniu swoich pociech.  Często takie spotkania bywają początkiem trwających lata przyjaźni.

3.  Normy uczestnictwa

Zajęcia odbywają się w sobotnie ranki od godziny 10.00 do 12.30 przeciętnie dwa razy w miesiącu.
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Podczas trwania zajęć dzieci pozostają pod opieką przynajmniej jednego z rodziców, który także są aktywnym uczestnikiem zajęć.  Prosimy rodzinny o punktualność, która jest konieczna de pełnej realizacji planowanych zajęć. Także prosimy, aby dzieci i rodzice przychodzili na zajęcia w wygodnych strojach umożliwiających swobodę ruchu.

Rodzice mogą skonsultować kalendarz spotkań oraz przeczytać podsumowania i komentarze sobotnich zajęć w szkolnym blogu: http://szkolapolska.blogspot.com/

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły proszeni są o kontakt telefoniczny: (+34) 644 407 101 lub e-mailowy: ewa.hojna@gmail.com
UWAGA! Ograniczona ilość miejsc.

Zapisy trwają cały rok.

Więcej informacji: http://szkolapolska.blogspot.com

Informacje: Ewa Hojnaschool-93200_960_720
Share: