Wystawa „Oskar Hansen. Otwarta forma” w Muzeum Sztuki Współczesnej Barcelony MACBA

3261
0
Share:

Do 6 stycznia 2015 r. potrwa wystawa  poświęcona pracy polskiego architekta Oskara Hansena (1922-2005)

http://www.macba.cat/es/expo-oskar-hansen

Wystawa poświęcona twórczości Oskara Hansena (1922-2005), architekta, urbanisty, teoretyka i pedagoga, związanego z Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ukazuje ewolucję hansenowskiej idei Formy Otwartej, od jej źródeł w projektach architektonicznych do zastosowania w filmach, grach wizualnych i działaniach performatywnych. Forma Otwarta zaprezentowana po raz pierwszy na kongresie CIAM w Otterlo w 1959 roku zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników, sytuowała ją w roli „chłonnego tła” eksponującego wydarzenia codziennego życia. Nastawiona na partycypację, proces, zmianę hierarchii między artystą i widzem stała się kluczową ideą dla działalności architektonicznej Hansena oraz inspirującym punktem odniesienia dla twórczości artystycznej jego studentów. Znalazła odzwierciedlenie w projektach różnej skali – od instalacji i pawilonów wystawienniczych, po Linearny System Ciągły, monumentalny projekt urbanistyczny mający objąć całe terytorium Polski, a następnie kontynentu europejskiego.

hansen-oscar

Wystawa prezentująca główne idee Hansena – Formę Otwartą i wywodzące się z niej koncepcje aktywnego negatywu, chłonnego tła czy Linearnego Systemu Ciągłego – składać się będzie z sześciu działów: Architektura / Państwo, Architektura / Media, Domy architekta, Sztuka /Dydaktyka, Tradycja Formy Otwartej, Pomnik Ofiar Oświęcimia, Architekt jako kurator. Zostaną one poprzedzone dziełami wprowadzającymi główne założenia idei Formy Otwartej.

Architektura wystawy, nawiązująca do różnych koncepcji wystawienniczych Hansena z lat 50-tych i 60-tych, będzie integralną częścią ekspozycji. Wystawa jest organizowana w ramach projektu Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Miejsce: Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça Angels, 1, 08001 Barcelona

Share: