Wystawa polskich artystów / Exposición de artistas polacos

Share:

Zapraszamy na miły wieczór w towarzystwie polskich artystów z Barcelony i ich twórczości. Zaprezentujemy prace malarskie, fotografię, ilustracje pop-art, kolaże oraz ręcznie malowaną ceramikę.

Os invitamos a pasar la tarde con varios artistas polacos de Barcelona y sus obras. Os presentaremos piezas de pintura, fotografía, ilustraciones pop-art, collage y cerámica pintada a mano.

Andrzej Kurpiński – Malarstwo/Pintura
Julia Malinowska – Fotografia/Fotografía
Izabela Zrazińska – Kolaże/Collage
Małgorzata Putz – Malarstwo/Pintura
Anna Kaszubowska – Malarstwo i fotografia/Pintura y fotografía
Joanna Pechmann – Fotografia/Fotografía
Artur Oner – Ilustracje pop-art/Ilustraciones pop-art
Iwona Flaszczyńska – Akwarele/Pintura-Acuarelas
Magda Gładysz – Ceramika/Ceramica
Małgorzata Troć – Biżuteria/Bisutería

Piątek / Viernes
29.06.2018
20:00 hrs

World Class Bcn Language School
c Bisbe Laguarda 4
08001 Barcelona

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1762404353839848/
1

 

Artyści przedstawili nam siebie i swoje prace w krótkich tekstach:

Los artistas se nos han presentado en un par de frases:

 

ANDRZEJ KURPIŃSKI, YRWIG

Urodził się w 1980 w Warszawie. Dorastał w postkomunistycznej rzeczywistości szarych blokowisk wymieszanej z dzikim kapitalizmem i coraz bardziej nachalną kulturą masową – stąd prawdopodobnie jego zamiłowanie do silnych kontrastów. Tworzył „od zawsze”, z biegiem lat koncentrując się coraz bardziej na malarstwie olejnym. Styl jego prac można by było zdefiniować jako mieszanka surrealizmu i symbolizmu z silną infuencją ilustracji dziecięcej.

Wielki przeciwnik pytania „Co autor chciał powiedzieć?” – postrzega sztukę jako narzędzie do autoanalizy – gdzie widz, w kontakcie z dziełem, nadaje mu własne – osobiste – znaczenie i interpretację, niezależne od intencji twórcy, i tym samym pozwala mu dowiedzieć się czegoś o sobie samym. Wielbiciel wielkiego formatu, co widać w większości jego prac. Dlatego jego drugą aktywnością artystyczną, po malarstwie olejnym, jest grafitti. Ostatnich kilka lat poświęcił ilustracji opowiadań dla dzieci – taki już wpływ bycia Ojcem.

Nacido en 1980 en Varsovia. Creció en un barrio de grises bloques de viviendas donde la realidad post-comunista se mezclaba con capitalismo salvaje, y la omni-presente cultura de masas. De ese conflicto viene – probablemente – su amor por fuertes contrastes. Crear fue siempre parte de su vida, y con el paso del tiempo se dedicó con mayor asiduidad a la pintura al óleo. Define su estilo como una mezcla entre surrealismo y simbolismo – con influencia de ilustración infantil.

Gran enemigo de la pregunta „¿Qué quiere decir el artista?”, define el arte como una herramienta de autoanálisis. El espectador se relaciona con la obra independiente de la idea del artista. Le da su propio – personalizado – significado y interpretación. Y así tiene oportunidad de aprender algo sobre si mismo. Fan del gran formato, que se nota en mayoría de sus obras – por eso su segunda actividad artística, después del óleo, es el graffiti. Durante los últimos años se ha dedicado a la ilustración de cuentos infantiles – la „culpa” la tiene ser padre.

Links:

Website: http://www.61ego.com

Instagram: https://www.instagram.com/61egoyrwig/

Facebook: https://www.facebook.com/yrwig/

Twitter: https://twitter.com/Yrwig_Krupinski

JULIA MALINOWSKA

Julia Malinowska (ur. 1983 roku w Gdańsku), fotografka dokumentalna i podróżniczka, która na dłużej zatrzymała się w Barcelonie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Fotografii i Multimediów. Dzięki stypendiom (CEPUS, DARMASISWA) miała okazję mieszkać i pracować w Rumunii i Indonezji. Nominację przyniósł jej wieloletni projekt dokumentalny Dallas o życiu Cygańskiej Mniejszości mieszkającej w Pata Rat, najgorszej dzielnicy położonej na wysypisku obok miasta Cluj Napoca w Rumunii, który był częścią wystawy Gdańsk Press Photo.

Współpracowała z pozarządową organizacją NouSol przy wieloletnim projekcie multimedialnym Hijos de la Endogamia, który pokazuje problemy spowodowane małżeństwami w ramach tej samej rodziny w górzystym regionie gór Atlas w Maroku. Współpracuje z Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni” w kolejnym projekcie dokumentalnym oraz pracą nad książką o przemianach społecznych prowadzonych przez organizację w jednej z zapomnianych dzielnic Gdyni.

Jej zdjęcia zostały opublikowane w: Puls Biznesu; Die Photografie; Kalejdoskop LOT; Dolce Vita. Brała udział w wystawach zbiorowych: Dlaczego IX Labirynt Festiwal Sztuki Nowoczesnej; Epmemeroptera ON Gallery; IIUPE Międzynarodowa Międzywydziałowa Wystawa Fotograficzna; PLT YOUNG ART, Wilno, Galeria Kontakt, Oradea oraz wystawach indywidualnych: Mi się tu podoba Art Festival, Tuczno; Pola People Glosna Samotnosc Galria.

Survivors

Jest to subtelny i delikatny, ale zarazem głośny manifest, opowiadany przez osoby, które akceptują i kochają siebie, swoje ciało, swoją historię. Jest to projekt, który pokazuje miłość do życia, pogoń za marzeniami, siłę, nostalgię i radość z wygranej walki.

Manifest sprzeciwiający się kulcie sztucznego piękna, który jak szalona religia zaczął nas ograniczać.

To walka przeciwko uprzedzeniom i dyskryminacji.

To opowieść o przeciętnych, ale niezwykłych ludziach, którzy mają odwagę pokazać swoje blizny, znamiona, oparzenia, które zmieniają statut z niepożądanego obiektu, przywołującego na myśl smutną historię, do atrybutu piękna, samoakceptacji, obiektu przynoszącego na myśl radość z wygranej, szczęście i miłość do życia.

Ten projekt jest celebracją jestestwa.

Hannah

Jestem szczęśliwa z mojego życia i mogę robić wszystko, o czym marzyłam, nawet z tak zwanymi” wadami „, ale to właśnie ta wada sprawia, że jestem wyjątkowa i każdego dnia świętuję moją osobę.

Bycie pięknym pochodzi z wnętrza. Zaufanie do samego siebie trzeba powoli budować, aby poczuć prawdziwą miłość do swojego ciała. „

Marta

17 lat temu Marta przeżyła ciężki wypadek samochodowy. Miała wtedy 13 lat. Miała wiele obrażeń, obie ręce i nogi były złamane. Po długiej rehabilitacji i dzięki miłości i pomocy jej mamy znów uwierzyła w siebie.

Alba

Alba to 17-letnia aktywistka. Jej ciało pokryte jest 500 molami i dużymi plamami o ciemnej owłosionej skórze (ma wrodzoną chorobę melanocytową).

Nazywali ją Dalmatyńczykiem. „Najgorszą rzeczą, jaką usłyszałem, było” nie pokazuj nikomu twoich plecowa, ponieważ nikt nie chce zniekształconej dziewczyny „W ubiegłym roku zdecydowała się wziąć udział w konkursie piękna i wygrała kampanię, a ona stała się modelką.

„Zdałem sobie sprawę, że moje pieprzyki, blizny i znamiona są dużą częścią mnie fizycznie i psychicznie. Dlatego kocham siebie takim, jakim jestem i kocham swoją skórę.”

Julia Malinowska nació en Gdansk en 1983. Fotógrafa documental y nómada moderna cuál reside en Barcelona. Su proyecto Dallas realizado en Pata Rat–el peor tugurio Gitano en Rumania- le trajo el premio y formó parte del exposición Gdansk Press Photo en Polonia. Su pasión del mundo, etnología y multimedia usa como su lengua artística. Gracias a becas(CEPUS, DARMASISWA) tenía oportunidad de vivir y trabajar en ambiento multimedia en Rumanía e Indonesia. Pola People es su proyecto personal cuál empezó en 2008 y está en constante crecimiento. Su inquietud, pasión y compresión de otros seres humanos le admitieron entrar profundamente a los lugares cerrados.

No solo es capaz entender la situación y gente, sino contar y mostrar las historias a publico. Sus fotos han sido publicadas en: Puls Biznesu; Die Photografie; Kaleidoscope LOT; The Book Portraits & People. Ha participado en exposiciones colectivas: Why IX Labirynt Modern Art Festival; Epmemeroptera” ON Gallery; IIUPE International Inter University Photography Exhibition; PLT YOUNG ART, Vilnius; Local Municipalities, Galeria Kontakt, Oradea y exposiciones individuales Mi sie tu podoba Art Festival, Tuczno; Pola People Glosna Samotnosc Galria.

Supervivientes

Es un manifiesto sutil y delicado, pero contundente, contado por personas que se aceptan y aman a sí mismas, a sus cuerpos y a sus vivencias. Es un proyecto que muestra el amor por la vida, la búsqueda de sueños, fuerza, nostalgia y la alegría de ganar la batalla.

Un manifiesto contra el culto de la belleza artificial que, como una religión loca, comenzó a restringirnos.

Es una lucha contra los prejuicios y la discriminación.

Es una historia de gente común pero extraordinaria que tiene el coraje de mostrar sus cicatrices, lunares, quemaduras, las cuales cambian el estatus de una cualidad no deseada a algo bello, único, lo que pone en valor la aceptación, las ganas de vivir y la fuerza de la supervivencia.

Este proyecto es una celebración de ser humano.

Hannah

Soy feliz con mi vida y puedo hacer todo lo que he soñado, incluso con los llamados „defectos”, pero es este defecto lo que me hace única y celebro mi persona cada día.

Ser bella viene de adentro. La confianza en ti mismo necesita ser construida lentamente para poder sentir un verdadero amor por tu cuerpo”.

Marta

Hace diecisiete años Marta estuvo involucrada en un grave accidente de coche. Ella tenía 13 años en ese momento. Tenía muchas heridas, tanto en los brazos como en las piernas. Después de un largo período de rehabilitación y, gracias al amor y ayuda de su madre, volvió a creer en sí misma.

Alba

Alba es una activista de 17 años. Su cuerpo está cubierto de más de 500 lunares y grandes manchas de piel oscura y velluda (tiene una enfermedad melanocítica congénita).

La llamaban dálmata. “Lo peor que me han dicho es que no le dé la espalda a nadie, porque nadie quiere una chica distorsionada”.

El año pasado decidió participar en un concurso de belleza y lo ganó, convirtiéndose en modelo.

“Me di cuenta de que mis lunares y cicatrices son una gran parte de mí física y mentalmente. Por eso me amo a mí misma tal como soy y amo mi piel”.

IZABELA ZRAZIŃSKA

Izabela Zrazińska, pochodzi z Krakowa, od 6 w Barcelonie. Pomiędzy siestami lubi bawic się kolażami i fotografią analogową. Jest DYLETANTem: człowiek zajmujący się jakąś dziedziną, albo wypowiadający się o niej bez fachowej wiedzy lub odpowiedniego przygotowania.

Izabela  Zrazińska, de Cracovia, desde 6 años en Barcelona. Entre las siestas le gusta jugar con collage y fotografia analogica. Se define como DILETANTE: persona que se ocupa o habla de una disciplina como aficionado, sin conocimiento profesional o preparación adecuada.

Website: https://barceliona.wordpress.com/about/

MAŁGORZATA PUTZ

Rita Pu

Kontynuująca swoją przygodę ze sztuką, młoda artystka, która niedawno przeniosła się do hiszpańskiego Tossa de Mar, czerpie swoje inspiracje z otaczającej ją codzienności – morza, przyrody i odwiedzających nadmorski kurort osobistości. Swój warsztat twórczy rozpoczynała w Polsce, by pod okiem doświadczonych artystów klasy plastycznej, ukierunkować się na swój wyjątkowy styl. Swoją prawdziwą przygodę ze sztuką rozpoczęła podczas pracy we wrocławskiej galerii sztuki Media ProArte. Obecne prace powstały podczas krótkiego, lecz intensywnego pobytu w Katalonii.

Manekiny

Wszechobecna dezkultura, fit-, fashion- blogerki, zainspirowały artystkę do karykaturalnego zbioru dzieł, o utracie swojej świadomości na rzecz sztucznej popularności. 10 obrazów w technice mieszanej ma zwrócić uwagę na ukrytą pustkę i samotność dotykającą internetowe bohaterki. Zbiór jest niepełny i ciągle uzupełniany w oparciu o nowe inspiracje.

Tossa de Mar

Silna, hiszpańska kultura wpłynęła na stworzenie dzieł różnych, takich jak hiszpańska tancerka flamenco oraz Tossa de Mar w ujęciu codziennym. Mamy też zbiór otaczającej natury, jak wszechobecne w Tossa mewy czy mocno wpływające na świadomość turystów Byki.

Zbiory są niepełne i uzupełniane na bieżąco.

Rita Pu

Continuando su aventura con el arte, la joven artista, que recientemente se trasladó a la
Tossa de Mar en España, se inspira en la vida cotidiana que la rodea: el mar, la naturaleza y
los visitantes de la estación balnearia. Comenzó su taller creativo en Polonia con el fin de
centrarse en su estilo único bajo la supervisión de artistas experimentados de la clase
artística. Comenzó su verdadera aventura con el arte mientras trabajaba en la galería de arte
Media ProArte en Wrocław. Las presentes obras fueron escritas durante una corta pero
intensa estancia en Cataluña.


Maniquís
Los omnipresentes bloggers de descultura, fitness y moda inspiraron al artista a crear una
colección caricaturizada de obras sobre la pérdida de conciencia a favor de la popularidad
artificial. 10 imágenes en una técnica mixta son para llamar la atención sobre el vacío oculto
y la soledad de los protagonistas. La colección está incompleta y se complementa
constantemente sobre la base de nuevas inspiraciones.


Tossa de Mar
La fuerte cultura española ha llevado a la creación de varias obras, como el flamenco español
y Tossa de Mar en la vida cotidiana. También tenemos una colección de naturaleza
circundante, como gaviotas ubicuas en Tossa o toros que afectan fuertemente la conciencia
de los turistas.

La colección está incompleta y se complementa de forma continua.

ANNA KASZUBOWSKA

Anna Kaszubowska – fotograf i malarz – amator. Urodzona w Wałbrzychu, w Polsce w 1984 r. Początki ze sztuką zaczynałam jako dziecko od rysunku, potem zakochałam się w fotografii, również próbuję malarstwa akrylowego oraz pasteli. Wciąż się uczę.

Uzależniona od słodyczy, piekę „artystyczne” ciasta, szczególnie urodzinowe.

Anna Kaszubowska – fotógrafa- pintora amateur. Nacido en Wałbrzych, en Polonia, en año 1984. Empezó en el arte desde niña, luego se enamoró de la fotografía  y también probó pintar con acrílico y pastelas. Sigue aprendiendo.

Adicta a los dulces, hago mis pasteles”artísticos”, especialmente para cumpleaños.

JOANNA PECHMANN

Urodzona w Warszawie, Polska.
Ukończyła studia ekonomiczne w Warszawskiej SGH.Pracowała w zawodzie osiem miesięcy po czym wyjechała z kraju i tym samym zakonczyla kariere zawodowa a rozpczela podroz zycia.Mieszkała w Rosji, Anglii, Niemczech i Ekwadorze z różnymi wypadami do innych części świata W Ermitażu  /Sankt Petersburg/ po raz pierwszy oglądała na żywo dzieła słynnych impresjonistów. Wrażenie i zachwyt pozostały do dziś.
W 2000 roku spędzała wakacje w Barcelonie i po powrocie zaczęła marzyć, by tam zamieszkać. Marzenie spełniło sie pol roku pozniej. Od tamtej pory mieszka i fotografuje w Castelldefels. Ukończyła  internetowy kurs organizowany przez Nowojorski Instytut Fotografii / NYIP /
          
“Moja przygoda z fotografia zaczela sie na hiszpanskim wybrzezu. Głównym tematem  jest morze które każdego dnia zaskakuje mnie nowa odsłona, życie na plaży wypełnione radością i relaksem, czasem ciekawa architektura a czasem kaktus. Moje prace to przede wszystkim przekaz piękna, radości i spokoju jaki odnajduje w naturze i otaczającym mnie zyciu. Myślę, że z czasem wypracowałam styl zmierzający do minimalizmu ale wciąż z dużą dawka Śródziemnomorskiego ciepła i kolorytu. Moje fotografie od wielu lat są reprezentowane przez Ugallery.
Galeria artystyczna z San Francisco. Będa rowniez dostępne na stronie : www.coastalphotoshop.com


Nacida en Varsovia, Polonia.
Joanna completó sus estudios económicos en la SGH de Varsovia. Pasó a trabajar en la profesión durante ocho meses y después abandonó el país, terminando su carrera profesional y dando comienzo a la nueva vida.
Joanna  vivió en Rusia, Inglaterra, Alemania y Ecuador y visitó varios otros lugares.
En el museo Hermitage / Sankt Petersburgo / contempló obras de impresionistas famosos por primera vez. El impacto y el deleite se han mantenido hasta el día de hoy.
En el año 2000, pasó sus vacaciones en Barcelona, lo cual la hizo soñar con volver y poder llamarla su hogar algún día.  Solo medio año después ese sueño se hizo realidad. Desde entonces, Joanna ha estado viviendo y fotografiando en Castelldefels. Completó un curso en línea organizado por el Instituto de Fotografía de Nueva York / NYIP /

„Mi aventura con la fotografía comenzó en la costa española. El tema principal es el mar que me sorprende con una nueva apariencia todos los días, la vida en la playa llena de alegría y relajación, a veces arquitectura interesante y a veces un simple cactus. Mi trabajo es principalmente un mensaje de belleza, alegría y paz que encuentro en la naturaleza y en la vida que me rodea.Con el tiempo he desarrollado un estilo que apunta al minimalismo pero aún así contiene una gran parte cálida con colores mediterráneos. Mis fotografías han sido representadas por Ugallery por muchos años, Galería de arte en San Francisco. También estarán disponibles en: www.coastalphotoshop.com

ARTUR ONER

Urodzony w 1983 w Rabce-Zdrój. Absolwent Dublin’s Institute of Design. W 2014 uzyskał dyplom na wydziale Komunikacji Wizualnej i Projektowania. Zajmuje się ilustracją, liternictwem artystycznym oraz sztuką graffiti. Mieszka i pracuje w Barcelonie.

Nació en 1983 en Rabka-Zdrój. Un graduado del Instituto de Diseño de Dublín. En 2014 obtuvo diploma en el Departamento de Comunicación Visual y Diseño. Se ocupa de ilustración, letras artísticas y el arte del graffiti. Vive y trabaja en Barcelona.

IWONA FLASZCZYŃSKA

Iwona Flaszczyńska urodzona w Warszawie, Polska, studiowała na wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, otrzymując tytuł magistra sztuki.

Uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Meksyku, studiując w Meksyku, D.F. i pracując przy ważnych projektach konserwatorskich w Taxco, Guerrero, Cuauhtinchan,Puebla. Po 4 latach rezydencji w Meksyku i kilkumiesięcznym pobycie na Florydzie,USA, przyjechała do Hiszpanii i osiedliła się w  Barcelonie. Tutaj rozpoczela dzialalnosc pedagogiczna, dajac lekcji rysunku i malarstwa, pracujac jednoczesnie w dziedzinie konserwacji malarstwa wspolpracujac z najlepszymi antykwariuszami w Barcelonie, w tym czasie.

W roku 2001 nostryfikowala tytul licencjacki z ASP oraz ukończyła wiele kursów, najważniejszy CAP, Kurs Przygotowawczy Pedagogiczny, Arteterapia i procesy kreatywne, w Llotja, Procesy malarskie na UB w Barcelonie, konserwacja żelaza, pracując dla Muzeum Cau Ferrat w Sitges, jak również kursy uzupełniające jak Coaching, PNL, Organizacja czasu, Rozwiązywanie konfliktów etc.

Od 2004 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Sant Lluc w Barcelonie i od 2011 roku jest członkiem COLBACAT, Colegio Doktorów i Licencjatow Sztuk Pieknych i Profesorow Rysunku w Katalonii.

Pomiędzy 2000 i 2015 prowadziła działalność artystyczna we własnej pracowni malarskiej w Castelldefels, jednocześnie pracując  pomiędzy 2004 i 2011 dla firmy DGArt, malując obrazy dekoracyjne będąc odpowiedzialna za tworzenie nowych modeli. Brała udział w wielu konkursach malarskich, otrzymując kilka nagród, lub będąc finalista. Również brała udział w licznych wystawach  indywidualnych i zbiorowych. Poza tym zrealizowała wiele podróży solidarnościowych, pracując z dziećmi i dorosłymi w krajach latynoamerykańskich, takich jak Peru, Nikaragua czy Gwatemala.

Obecnie zajmuje sie praca pedagogiczna, realizując jednocześnie tworczosc wlasna, będąc członkiem grupy Urban Sketchers Barcelona, rysując zawsze in situ.

KONTAKT:

699 970 812

iwonaflas@gmail.com

Facebook: Iwona Flaszczynska

Iwona Flaszczynska, nacida en Varsovia, Polonia, estudió la Facultad de Restauración de Obras de Arte en la Universidad de Bellas Artes de Varsovia, donde obtuvo  el título master of art.

Consiguió la beca de Ministerio de Cultura de Polonia, en México, estudiando en México D.F. y trabajando en importantes proyectos de restauración en la ciudad de Taxco, Guerrero y Cuauhtinchan, Puebla.  Después de 4 años de residencia en México y una estancia en Florida,EEUU, llegó a España y se afincó en Barcelona.

Aquí empezó una actividad docente, dando clases de dibujo y pintura y a la vez trabajando en el campo de restauración de pintura colaborando con los mejores anticuarios de Barcelona en estos momentos.

En el 2001 homologó su título de licenciatura en Bellas Artes,y  llevó a cabo diferentes cursos, CAP, Curso d Aptitud Pedagógica )en la Universidad de Barcelona, Procedimientos Pictóricos en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, Arteterapia i procés creatiu, en la LLotja, Restauración de Hierro, trabajando para el Museu Cau Ferrat en Sitges, como los cursos complementarios de coaching, PNL, Gestión de Tiempo, Resolución de conflictos, etc.

Desde el año 2004 es socia del Cercle Artistic San Lluc, donde desarrolla sus inquietudes artísticas. Desde el año 2011 es colegiada de COLBACAT , Col.legi de doctors i llicenciats en belles arts i profesores de dibuix de Catalunya.

Entre los años 2000 y 2015 tenía su propio taller de pintura en Castelldefels y a la vez , entre 2004 y 2011, trabajó en la empresa DG Art, pintando cuadros decorativos, siendo la encargada de crear  modelos nuevos.

A lo largo de su larga trayectoria profesional participó en varios concursos de pintura, llegando a recibir varios premios, o llegando ser finalista. También participó en diferentes exposiciones individuales y colectivas. Aparte, realizó diferentes viajes solidarios, trabajando con los niños y adultos en los países como, Perú, Nicaragua o Guatemala. Actualmente se dedica a la actividad docente, realizando a la vez obra propia y siendo miembro del grupo Urban Sketchers Barcelona, donde dedica mucho tiempo a ser cronista de la vida de la ciudad de Barcelona y Castelldefels.

DATOS DE CONTACTO

E-mail:   iwonaflas@gmail.com

Tel. +34 699 970 812

Facebook:  Iwona Flaszczynska

MAGDA GŁADYSZ

Absolwentka Polskiego Uniwersytetu Artystycznego swojego rodzinnego miasta Poznań. Pasjonatka pieczenia ciast i widoku zjadających się nimi ludźmi.  Miłośniczka teatru, psychologii, słuchania ludzi, rozmów o wszystkim co przynosi życie i co my wnosimy do niego. Tradycjonalistka ceniąca listy pisane ręcznie, wywoływane zdjęcia i spotkania bez telefonów na stole. Fanka surrealistycznych filmów Luisa Buñuela, sztuki Zdzisława Beksińskiego i terapeutycznej roli sztuki w twórczości kobiet takich jak Frida Kahlo, Alina Szapocznikow. Uwielbiająca ludzi z ekspresją, którzy dają energię.

Prace odnoszą się do rzeczy, które mnie otaczają. Są proste, kolorowe i mają umilać każdą filiżankę kawy, herbaty, czy ciasta. Możesz zamówić u mnie któryś z tych wzorów z indywidualną dedykacją, bądź porozmawiać ze mną o swoim własnym projekcie. To dobry pomysł na to, by dać komuś coś oryginalnego i niepowtarzalnego. Daj znać!:)

Magda,

Tel/WhatsApp: +48 722 233 154

E-mail: gladyszmagdalena1@gmail.com

Graduada de la Universidad Artística Polaca de su ciudad natal de Poznań. Apasionada por elaborar pasteles, le encanta observar las personas consumiendolos con alegría. Fanática de teatro, psicología, escuchar a la gente, hablar de todo lo que trae vida y lo que le traemos nosotros. Tradicionalista, que valora las letras escritas a mano, fotografías reveladas manualmente y reuniones sin teléfonos en la mesa. Fanática de las películas surrealistas de Luis Buñuel, el arte de Zdzisław Beksiński y el papel terapéutico del arte en el trabajo de mujeres como Frida Kahlo y Alina Szapocznikow. Le encanta la gente cariñosa, con expresión, que emite energía.

Mis obras están relacionadas con las cosas que me rodean. Son simples, coloridos y harán que cada taza de café, té o pastel sea agradable. Puede solicitar uno de estos diseños con una dedicación individual de mi parte o hablar conmigo sobre su propio proyecto. Es una buena idea darle a alguien algo original e único. ¡Déjame saber! 🙂

Magda,

Tel/WhatsApp: +48 722 233 154

E-mail: gladyszmagdalena1@gmail.com

MAŁGORZATA TROĆ

Nazywam się Małgorzata Troć, mam 32 lata. Skończyłam studia na UW, na wydziale Iberystyki  i to z powodu studiów w 2007r po raz pierwszy zawitałam do Barcelony, a później zostałam tu na stałe. Od dziecka zawsze lubiłam coś tworzyć, ale dopiero w czasie podróży po Ameryce Południowej odkryłam swoją prawdziwą pasję, jaką jest tworzenie biżuterii techniką mikro makramy. Makrama jest techniką wiązania sznurków znaną w wielu kulturach od tysiącleci. Nie używa sie igieł, szydełek czy drutów, pracują same palce. W procesie tworzenia naszyjników, bransoletek czy kolczyków używam kamieni połszlachetnych, głównie takich jak ametyst, kwarc różowy, tygrysie oko, agat, kamień księżycowy, labradoryt itp. Oprócz tego wykorzystuję półprodukty z mosiądzu, muszle, elementy z drewna itp. Wszystko co przyciągnie moją uwagę i w czym zauważę odrobinę magii, może zostać wykorzystane do stworzenia czegoś ciekawego. Często inspiruję się biżuterią etniczną, np afrykańską czy pochodzącą z Indii.

Technika makramy jest dosyć pracochłonna ale wiązanie sznurków stało się dla mnie sposobem na uspokojenie umysłu, czymś w rodzaju medytacji w ruchu.

Nazwa mojej marki  -QUETZART- pochodzi od południowo-amerykańskiego ptaka Quetzal, który był bardzo ceniony przez Majów i Azteków ze względu na swoja wspaniałe długie pióra o intensywnym zielono niebieskim kolorze. Indianie polowali na te ptaki i hodowali je, ale według podań, ptak ten po krótkim czasie w niewoli umierał, gdyż nie jest w stanie znieść ograniczenia wolności jakim jest życie w klatce. Uważam, że tak samo jest z naszą kreatywnością i wyobraźnią – gdy coś zaczyna je ograniczać, cały proces tworczy zamiera, a gdy nic nie tworzymy, nie żyjemy pełnią życia.

Mi nombre es Malgorzata Troc, tengo 32 años. Me gradué por la Universidad de Varsovia, en el Instituto de los Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Por esta razón, en 2007 visité Barcelona por la primera vez y luego me quedé aquí para vivir. Desde pequeña siempre me gustaba crear algo, pero no fue hasta mi viaje por Sudamérica que encontré mi verdadera pasión – el macramé. Es una técnica de atar hilos, conocida en muchas culturas desde hace miles de años. No se utilizan agujas ni ganchos, solamente los dedos. Creando collares, pulseras o pendientes, utilizo piedras semi preciosas tales como amatista, cuarzo rosa, ojo de tigre, ágata, piedra luna, labradorita etc. Aparte, utilizo fornituras de latón, fóslies, conchas, elementos de madera, etc. Todo lo que atraiga mi atención o donde vea un poquito de magia puede inspirarme a crear algo interesante. A menudo mis creaciones son inspiradas en los diseños étnicos, por ejemplo bisutería africana o hindú.

La técnica del macramé es bastante trabajosa pero para mi se ha convertido no solo en un pasatiempo sino también una manera de tranquilizar la mente, un tipo de meditación en movimiento.

El nombre de mi marca – QUETZART – viene de un ave de centro américa, Quetzal, que era venerado por los Mayas y los Aztecas, por la espectacular belleza de sus largas plumas de fuerte color azul verdoso. Los indios solían captar estos aves pero según lo que se dice, los quetzales morían después de un corto tiempo en el cautiverio, puesto que no aguantaban la falta de libertad que es la vida en una jaula. Pienso que con nuestra creatividad y la imaginación pasa lo mismo – en el momento cuando algo empieza a limitarlas, todo el proceso de creación muere, y si no creamos nada, no vivimos la vida al máximo.

Share: