Kościół Santa Maria del Pi

Share:

Kościół Santa María del Píno (Santa María del Pí w języku katalońskim, kościół Matki Boskiej Sosnowej po polsku) – to kościół znajdujący się w samym sercu dzielnicy Gotic Bario w Ciutat Vella, w Barcelonie.

Kościół Santa Maria del Pi

Według legendy pierwsza świątynia była zbudowana w tym miejscu już w 413 roku. Niestety nie ma na ten temat żadnego źródła pisanego. Z całą pewnością można stwierdzić, że w 987 roku istniała tutaj ceglana kaplica pod tym samym wezwaniem. Wtedy rozkład przestrzenny miast był zupełnie inny od dzisiejszego, dlatego w ówczesnych czasach kościół znajdował się poza murami Barcelony.
Obecna świątynia została zbudowana pomiędzy 1319, a 1390 rokiem. W 1379 roku rozpoczęła się dobudowa ośmiobocznej dzwonnicy zaprojektowanej przez Bartorneu Masa, została ukończona w 1461 toku, ma 54 metry wysokości. Dzisiaj, na wieży zamocowanych jest sześć dzwonów, z których największy do dzwon Antonia, który waży prawie dwie tony. Natomiast pochodzenia najstarszego z dzwonów, Andreua, datuje się na rok 1669. W 1391 roku nastąpiła przebudowa świątyni na styl gotycki.  Natomiast w 1391 roku była przebudowana na styl gotycki.

Kościół został zbudowany na planie kościoła romańskiego z X wieku. Jest przepełniony typowymi gotyckimi ozdobami. Wejście prowadzi przez tympanon i portal utworzony przez niewielkie kolumny i ostrołukowych figur, gdzie centralnym punktem jest figura Maryi Dziewicy. Głównym motywem zdobniczym świątyni jest sosna, jak sama nazwa wskazuje. Przypory, które podtrzymują budowlę są oryginalne z czasów świątyni romańskiej. Okna są w kształcie ostrych łuków, a wypełnione są barwnymi witrażami, gdzie najstarsze pochodzi z 1718 roku. W tylnej elewacji kościoła znajduje się brama z 1578 roku.

Świątynia posiada jedną nawę główną, wzdłuż której znajduje się po siedem kaplic z obu stron. Na suficie znajdują się sklepienia żebrowe z przeporami między kaplicami. Wewnątrz świątynia jest skromnie ozdobiona, co jest skutkiem licznych pożarów, jakie nawiedzały na przestrzeni wieków. Ogromną atrakcję stanowi rekonstrukcja rozety, która ma 10 metrów średnicy. Po pożarze świątyni w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, została ona dokładnie zrekonstruowana i odbudowana tak by jak najbardziej była podobna do oryginału. Projekt został wykonany przez popularnego architekta, ucznia Gaudiego, Josep Maria Jujol. Przez niektórych jest ona uważana za największą na świcie, jest to nieprawdą, ale mimo tego jej ogrom zapiera dech w piersiach. Kościół zdobi także fasada ze Świętą Panienką. Wewnątrz znajduje się alabastrowy ołtarz i gotyckie ławki.

Miejsce wokół kościoła oraz małe uliczki otaczające go są miejscem spotkań artystów i rzemieślników. W 1926 roku, papież Pius XI nadał świątyni miano Bazyliki Mniejszej. Od 1931 roku kościół jest na liście Bien de Interés Cultural (Spis Atrakcji Kulturalnych). Jest to lista zabytków i obiektów hiszpańskich, umieszczanych na liście w celu podkreślenia ich wartości i dziedzictwa kulturowego dla Hiszpanii.

Share: