Polonijna Platforma Naukowo-Gospodarcza

Share:

Informujemy, że jest już operatywna Internetowa Polonijna Platforma Naukowo-Gospodarcza univehicle.eu, która umożliwia wyszukiwanie kontaktów w celu nawiązania współpracy polegającej na:

– promocji polskiej myśli naukowej wśród zagranicznych uczelni, centrów transferu technologii,
firm publicznych i prywatnych;

– ułatwieniu wyszukiwania potencjalnych partnerów wśród uczelni, firm i instytucji otoczenia
biznesu w Katalonii oraz całej Unii Europejskiej;

– wyszukiwanie po dziedzinach nauki i gospodarki;

– prowadzenie wspólnych badań przez potencjalnych partnerów oraz pracę nad tworzeniem nowych
technologii;

– promocji wyników prac naukowych przez naukowców z Polski oraz szukanie partnerów
finansujących wdrożenie tych prac.

Strona zawiera nowoczesną wyszukiwarkę internetową operującą pomiędzy branżami, obszarami
współpracy, uczelniami, laboratoriami i firmami.

univehicle

 

Jeśli reprezentują Państwo instytucje państwowe lub prywatne, wyższe uczelnie lub prywatne
firmy, zachęcamy do całkowicie bezpłatnego zarejestrowania się na Platformie.
Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kontakt:
catalunya_polonia@yahoo.es

Share: