Stowarzyszenia i organizacje polonijne w Katalonii i na Balearach.

Share:

Stowarzyszenia i organizacje polonijne.

VERBUM Barcelońskie Stowarzyszenie Nauki i Kultury

Stowarzyszenie powstało m.in. w celu promowania specjalistycznej wiedzy o Polsce, stworzenia rzetelnej bazy informacji o języku, kulturze i historii Polski. Ważnym celem podejmowanych działań i inicjatyw jest zainteresowanie młodzieży miejscowej i polonijnej pogłębianiem znajomości Polski i podejmowanie studiów filologicznych.

KONTAKT
SLAVIA Uniwersytet Barceloński
TELEFON +34 93 4035672, + 34 93 4034699
EMAIL: slavia@ub.edu

WŁADZE
Bożena Zaboklicka – Przewodnicząca
Dorota Szmidt – Wiceprzewodnicząca
Pau Freixa Terradas – Sekretarz
Ivan Garcia Sala – Skarbnik

Stowarzyszenie Kulturalne APLEC Lloret de Mar

Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie kultury polskiej na terenie Katalonii. APLEC Cultural działa w ścisłej współpracy z Urzędem Miejskiem w Lloret de Mar starając się łączć wychowanie dzieci w duchu polskości z działalnością koncertową.

KONTAKT
Alicja i Jaromir Pyzia
TELEFON: 695 504 526
WWW: http://www.polonialloret.eu

Stowarzyszenie Polaków na Majorce

Cele działalności powstałego w 2001 r. Stowarzyszenia to nawiązywanie kontaktów i przyjaźni między Polakami mieszkającymi lub przebywającymi na terenie wyspy i jej mieszkańcami,  wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycję, współpraca z tutejszymi władzami, instytucjami oraz organizacjami w kraju oraz zainteresowanie tutejszych mediów w celu łatwiejszego przepływu informacji pomiędzy Polakami, jak również rodowitymi mieszkańcami Majorki.

KONTAKT:
Palma de Mallorca
07015 San Augustin
Pl. Santa Monica, 6.
Filia: Av. Neptuno 118
07180 El Toro/ Port Adriano, Calviá.

TELEFON: 618 70 61 48
EMAIL: info@poloniamallorca.org
WWW: http://poloniamallorca.org/

Stowarzyszenie Polaków w Mollerussa „POLACOS”

Działania stowarzyszenia wynikają z potrzeb polskiej społeczności w Mollerusa i okolic: pomoc administracyjno prawna,  działania socjalne, m.in. pomoc w integracji społecznej i zawodowej za pomocą kursów i szkoleń, promocja polskiej kultury i tradycji. Stowarzyszenie prowadzi też zajęcia dla dzieci w języku polskim ► Szkoła POLACOS w Mollerrussa

KONTAKT:
SIEDZIBA: Paseo de las Sardanas 2, 4º,1ª, 25230 Mollerussa,
EMAIL: asociacionpolacos@gmail.com

WŁADZE:
Agnieszka Luczak – prezes, tel. 652 18 95 35
agnesluczak1@gmail.com
Piotr Klepczuk – wiceprezes, tel. 676 72 91 40
pedro0101@wp.pl
Gabriela Pierzchała – sekretarz, tel. 615 48 82 48
gabry_molle@hotmail.com
Anna Klepczuk – skarbnik, tel. 688 55 19 16
a0n0n0a@wp.pl

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko Polskie

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie jest organizacją non profit, założoną w 2000 roku przez Polaków rezydujących w Katalonii. Głównym celem organizacji od momentu jej założenia jest promocja wymiany kulturalnej, społecznej i gospodarczej pomiędzy Polską i Katalonią oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Katalonii i całej Hiszpanii.

KONTAKT
TELEFON: 625634087
EMAIL: catalunya_polonia@yahoo.es
WWW: http://www.catalunya-polonia.com/page.php?id=1

Share: