COVID-19 W Hiszpanii: Nowe świadczenie oferowane przez rząd kataloński dla rodzin dotkniętych kryzysem pandemii.

4217
0
Share:

camara-660x134

Rząd Katalonii ogłosił wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin dotkniętych kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 (Ayuda urgente para suministros básicos para personas afectadas por la situación de crisis ocasionada por COVID-19)

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE?

O świadczenie ubiegać mogą się osoby dotknięte kryzysem wywołanym przez pandemię COVID19, tzn.:

– Osoby „tymczasowo” zwolnione z powodu pandemii COVID-19, tzn. Objęte Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
– Osoby samozatrudnione (autónomos), które, w wyniku pandemii, zmuszone zostały zawiesić swoją działalność gospodarczą lub których przychód spadł drastycznie w wyniku pandemii.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIAĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Średni miesięczny dochód rodziny za marzec i kwiecień 2020 nie może wynosić więcej niż 2.098,37.€. Do tej kwoty zalicza się dochód wszystkich osób spokrewnionych lub spowinowaconych zamieszkałych w tym samym miejscu.
Osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieć na swoim utrzymaniu dzieci poniżej 25 roku (zamieszkałe w tym samym miejscu) lub osoby starsze powyżej 65 roku życia (również zamieszkałe w tym samym miejscu).
O świadczenie może ubiegać się tylko jeden członek rodziny.

OD KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE?

Wniosek można składać od 30 kwietnia za pomocą strony internetowej rządu Katalonii (https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=). Wniosek można składać, aż do wczyerpania przez rząd Katalonii budżetu przewidzianego na świadczenie (20 milionów euro).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Do wniosku nie dołącza się wstępnie żadnych dokumentów. W przyszłości, może być wymagane od wnioskodawcy złożenie dokumentów poświadczających sytuację finansową i rodzinną wnioskodawcy.

KIEDY ZOSTANIE ROZPATRZONY MÓJ WNIOSEK?

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia. Świadczenie zostanie przelane na rachunek bankowy wnioskodawcy w ciągu 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

JAKA JEST KWOTA ŚWIADCZENIA?

Świadczenie wynosi 200.-€ wypłacanych jednorazowo, które powinny być przeznaczone na zakup produktów i usług podstawowych.

*** Artykuł pochodzi ze strony http://www.cambra-catpol.com/ i został umieszczony dzięki uprzejmości Izby Katalońsko-Polskiej Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Orygiał: http://www.cambra-catpol.com/pl/covid-19-w-hiszpanii-nowe-swiadczenie-oferowane-przez-rzad-katalonski-dla-rodzin-dotknietych-kryzysem-pandemii/
***

Share: