COVID-19 W Hiszpanii: Odroczenie Terminu Złożenia I Płatności Deklaracji Podatkowych

2350
0
Share:

camara-660x134

Rząd Hiszpanii opublikował Dekret królewski z mocą ustawy 14/2020 z dnia 14 kwietnia, który przedłuża termin składania i płatności deklaracji podatkowych.

JAKICH PODATKÓW DOTYCZY ODROCZENIE?

Odracza się termin składania i płatności wszystkich podatków, których termin składania i płatności mija po dniu 15 kwietnia. Oznacza to, że odracza się między innymi następujące deklaracje podatkowe.

Deklaracja 303 (VAT pierwszy kwartał 2020)

Deklaracja 130 (Płatność ratalna Podatku od Dochodu przez przedsiębiorców, którzy wybrali metodę bezpośredniego szacowania: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de empresarios y profesionales. Pago fraccionado. Estimación directa).

Deklaracja 131 (Płatność ratalna Podatku od Dochodu przez przedsiębiorców, którzy wybrali metodę obiektywnego szacowania: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de empresarios y profesionales. Pago fraccionado.
Estimación objetiva).

Deklaracja 202 (Płatność ratalna Podatku od Dochodu od firm: Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado).

Deklaracja 349 (Deklaracja informacyjna dotycząca transakcji wewnątrzwspólnotowe: Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias).

Deklaracja 115 (płatność Podatku od Dochodu potrącanego u źródła dochodu w przypadku najmu nieruchomości miejskich: Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos).

Deklaracja 123 (płatność Podatku od Dochodu od osób fizycznych, podmiotów prawnych oraz niebędących rezydentami potrącanego u źródła dochodu: Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes).

Deklaracja 210
(Podatek od dochodu nierezydentów bez stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Hiszpanii: Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente).

2. DO KIEDY ODRACZA SIĘ TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI?

Prezentacja deklaracji podatkowych i ich płatność odracza się do 20 maja 2020 r.. W przypadku płatności poleceniem zapłaty na rachunek bankowy termin odracza się do 15 maja (w tym przypadku płatność zostanie dokonana 20 maja).

3. CZY ODROCZENIE TERMINU DOTYCZY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW?

Odroczenie nie dotyczy spółek o wolumenie transakcji powyżej 600 000. euro. Nie dotyczy również spółek objętych systemem konsolidacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Impuesto sobre Sociedades; régimen de consolidación fiscal) ani grup podmiotów płacących podatki w ramach specjalnego systemu grup podatkowych VAT (régimen de grupos de entidades)

4. CZY ODROCZENIE MA WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ODROCZENIE PŁATNOŚCI NA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY?

NIE. Po złożeniu deklaracji w przełożonym terminie (przed 20 maja) można złożyć wniosek o sześciomiesięczne odroczenie (bez odsetek za pierwsze trzy miesiące).

*** Artykuł pochodzi ze strony http://www.cambra-catpol.com/ i został umieszczony dzięki uprzejmości Izby Katalońsko-Polskiej Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Orygiał: http://www.cambra-catpol.com/pl/covid-19-w-hiszpanii-odroczenie-terminu-zlozenia-i-platnosci-podatkow/
***

Share: