Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie

Share:

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie jest organizacją non profit, założoną w 2000 roku przez Polaków rezydujących w Katalonii. Głównym celem organizacji od momentu jej założenia jest promocja wymiany kulturalnej, społecznej i gospodarczej pomiędzy Polską i Katalonią oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Katalonii i całej Hiszpanii. Od 2001 roku Stowarzyszenie prowadzi kursy języka polskiego (grupowe, indywidualne oraz specjalne, przeznaczone dla firm).

Dzialalnosc statutowa stowarzyszenia poszerzyla sie i obecnie obejmuje rowniez o zagadnienia związane z nauką i biznesem, aby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania nowoczesnej Europy. Rozwój zjednoczonej Europy przebiega sprawnie wtedy kiedy kultura, nauka i biznes współpracują ze sobą wzajemnie uzupełniając się o wzajemne odkrycia i doświadczenia. Nauka nie istnieje już bez biznesu, biznes nie może się rozwijać bez odkryć technologicznych i naukowych, tj. bez możliwości implikowania wyników badań naukowych bezpośrednio do gospodarki. Kultura i sztuka wzajemnie uzupełniają naukę, od znajomości języków, które pozwalają budować mosty porozumienia między społeczeństwami, przez wspólne przedsięwzięcia jak warsztaty artystyczne, po seminaria i konferencje naukowe, które wpływają na poziom wiedzy nowoczesnego społeczeństwa. Połączenie kultury, nauki i biznesu i ich wzajemna promocja to jedne z najważniejszych aspektów budowania współpracy między regionami Europy.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać tylko osoby pełnoletnie. Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację członkowską i uiścić kwotę członkowską (roczna kwota pobierana jest w miesiącu styczniu i wynosi 30 euro (kwota indywidualna) lub 40 euro (kwota rodzinna).

Do czego uprawnia członkostwo w Stowarzyszeniu?

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
–  uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, które odbywa się przynajmniej raz do roku
– wpływać na decyzje Zarządu Stowarzyszenia, głosować w wyborach do Zarządu, zostać wybranym członkiem Zarządu, itp.
– Członkowie Stowarzyszenia są na bieżąco informowani  o wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i innych wydarzeniach,  które promuje organizacja (e-mailem).
– Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do bezpłatnego lub ulgowego wejścia na imprezy Stowarzyszenia oraz do ulg przy korzystaniu z kursów językowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

(Statuty SKK-P)

(Deklaracja członkowska)

Share: